Luonnonkuitukomposiitti soi nyt myös viulussa

Huhtikuun alussa Frankfurtin kansainvälisillä soitinmessuilla ensiesiteltiin viulu, jonka otelauta on valmistettu luonnonkuitukomposiitista. Otelaudan materiaalin on kehittänyt ja tuottanut sastamalalainen Elastopoli Oy, joka on mukana suomalaisessa soitinklusterissa joensuulaisten Flaxwood Oy:n, Oy All-Plast Ab:n ja Tonic-projektin kanssa.


Kuvat: Komposiittiotelauta ja viulu käytössä, soittaja Riina Kenttä, kuvaaja Ilari Mehtonen

Elastopolin toimitusjohtaja Markku Nikkilä pitää Frankfurtin messuilta saatua innostunutta palautetta ja syntyneitä kontakteja erityisen lupaavina, sillä ala on yleensä erittäin konservatiivinen ja uusista innovaatioista ja materiaaleista kiinnostutaan verkkaisesti. Keskimäärin puhutaan noin kymmenen vuoden aikajänteestä, kun markkinoille lanseerataan uusia materiaaleja. Siksi Frankfurtin soitinmessuilla herännyt kiinnostus luonnonkuitukomposiittiin jopa hieman yllätti, Nikkilä kertoo.

Uusia soitinmateriaaleja on kuitenkin kehitettävä, koska esimerkiksi hyvälaatuinen musta eebenpuu on maailmasta vähenemässä hälyttävää vauhtia ja sen hinnan on ennakoitu jopa viisinkertaistuvan lähitulevaisuudessa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kaupalliselta pyynniltä kansainvälisellä CITES-sopimuksella, joka on osoittautunut tehokkaaksi luonnonsuojelun välineeksi. Kansainvälisen musiikkiteollisuuden on siis pystyttävä ratkaisemaan suojeluun ja soitinmateriaaleihin liittyvät kysymykset kestävästi.

Luonnonkuitukomposiitti tuo monia mahdollisuuksia. Se yhdistää selluloosakuitujen ja muovien hyvät ominaisuudet. Komposiitista valmistettavat tuotteet tuntuvat ja näyttävät puulta ja niillä on muovin kestävyys. Ne ovat soinniltaan säädettäviä, kestäviä ja kierrätettäviä, eivätkä ne myöskään altistu ilmankosteuden vaikutuksille. Ympäristöystävällisyys ja ruiskuvalutuotannon tehokkuus kruunaavat materiaalin hyvät ominaisuudet.

Soitinrakentaminen on maailmanlaajuisesti noin 6,4 miljardin euron liiketoimintaa. Luonnonkuitukomposiittimateriaaleilla on niiden hyvistä teknisistä ominaisuuksista johtuen kuitenkin tulevaisuus myös muilla - vielä paljon suuremmilla - markkinoilla.

Soitinteollisuuden materiaalit ja komponentit ovat mainio tapa osoittaa, että luonnonkuitukomposiitit ovat varteenotettava uusi materiaaliryhmä korvattaessa perinteisiä öljypohjaisia muoveja myös muilla teollisuuden aloilla, Nikkilä kertoo. Luonnonkuitukomposiittia käytetäänkin soitinten lisäksi myös huonekalu- ja autoteollisuudessa sekä viihde-elektroniikassa.

Elastopoli tuottaa luonnonkuitukomposiittimateriaalia tällä hetkellä pilottilinjalla. Nikkilä ennakoi, että tuotannon laajentaminen vastaamaan kysynnän volyymia on edessä varsin nopeasti.

Teksti:
Viestintä Ässä Oy, Sirkka-Liisa Salmela
Sasky, Jari Koskinen


Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittämishanke

Sastamalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa yhteistyössä Elastopolin ja muiden alueen yritysten kanssa kehitys- ja koulutushankkeen, jonka pääasiallinen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Pirkanmaan liiton kautta.

Hankeen tavoitteena on todentaa Elastopolin kehittämän luonnonkuitukomposiittimateriaalin valmistustekniikan toimivuus teollisessa mittakaavassa, kehittää toimintakonsepti luonnonkuitujen jalostamiseksi alkutuotannosta ympäristöystävälliseksi lopputuotteeksi ja rakentaa oppimisympäristö osaavan työvoiman kouluttamiseksi komposiittiteollisuuteen.

Kehittämishankkeen johtava ajatus on kestävä kehitys. Uusien luonnonkuitulujitteisten muovituotteiden hiilijalanjälki saadaan hyvin pieneksi siten, että lujitteena käytettävä kuitu syntyy lähialueen pelloilla normaalin tuotannon sivutuotteena, esimerkiksi viljakasvien kortena, ja sitä käyttäen lopputuote kevenee ja on muovilaadusta riippuen täysin kierrätettävissä joko kompostoimalla tai energiaksi polttamalla.

Kehittämishanke vahvistaa Sastamalan ympäristön yritysten asemaa kansainvälisesti merkittävinä luonnonkomposiittialan toimijoina ja vahvistaa alueen maaseutuelinkeinoja. Uusi koulutusala ja oppimisympäristö takaavat, että alan yritykset saavat osaavia valmistajia lähivuosina tuotantoonsa tuleville, hyvän imagoedun omaaville menestystuotteilleen.

Teksti:
Sasky, Jari Koskinen