Tavoitteet

Luonnonkuitukomposiittihankkeen tavoitteena on

  • rakentaa uusi innovatiivinen oppimisympäristö

  • luoda yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kansainvälisesti merkittävä uusien biokomposiittimateriaalien osaamiskeskus

  • korvata muovimateriaalien lujitteena käytettäviä perinteisiä hiili- ja lasipohjaisia kuituja lähtökohtaisesti lähiympäristössä tuotettavilla luonnonkuiduilla

  • edistää ympäristöystävällisempien materiaalien käyttöä ja kierrätystä EU:n ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti

  • synnyttää alueen elinkeinoelämälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseutuelinkeinot huomioiden

  • luoda alueelle uusia, pysyviä työpaikkoja