Hankinnat

Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys – tarjousaika voimassa 11.10.2013 asti


Märkärainausprosessin tilojen, rakenteiden ja laitteistojen viimeistelytyöt – toteutus käynnissä

 • 4.9.2013 julkaistiin tarjouspyyntö .

 • 15.9.2013 valittiin toteuttajaksi HL Work.


Instrumentointiasennukset – toteutus käynnissä

 • 28.6.2013 julkaistiin tarjousasiakirjat.

 • 12.8.2013 valittiin toteuttajaksi Telilän Sähkötyö Oy .


Kuivaimen hoitotasot – toteutus käynnissä

 • 26.6.2013 julkaistiin tarjousasiakirjat.

 • 16.8.2013 valittiin toteuttajaksi Teräsrakenne Suikki Oy .


Pulpperien moottoripukit – toteutus käynnissä

 • 18.6.2013 julkaistiin tarjousasiakirjat.

 • 27.6.2013 jatkettiin tarjousaikaa 29.7.2013 asti.

 • 12.8.2013 valittiin toteuttajaksi TP-Kunnossapito Oy .


Kuivaimen ilmakanavat – toteutus käynnissä

 • 24.5.2013 julkaistiin tarjousasiakirjat.

 • 31.5.2013 saapuneiden tarjousten perusteella valittiin toteuttajaksi Peltityö Lehtimäki .


Märkärainausprosessitilan savunpoistoasennukset – toteutus käynnissä

 • 16.5.2013 julkaistiin tarjousasiakirjat.

 • 29.5.2013 saapuneiden tarjousten perusteella valittiin toteuttajaksi Peltityö Lehtimäki .


Kaasukattilasalin hoitotasojen valmistus ja asennus – valmis

 • 7.3.2013 julkaistiin tarjouspyyntö.

 • 17.4.2013 valittiin toteuttajaksi Vammalan Teollisuuspalvelu Oy .

 • 26.4.2013 asennukset aloitettiin.

 • 10.5.2013 hoitotasot valmistuivat.


Märkärainausprosessin automaatiokeskus ja operointipaneelit – tarjoaja valittu

 • 28.2.2013 julkaistiin tarjousasiakirjat.

 • 7.3.2013 jatkettiin tarjousaikaa 10. --> 12.3.2013.

 • 19.3.2013 valittiin toimittajaksi Oulun Kojeistotarvike Oy.


Märkärainausprosessin pumppujen ja jauhimen asennus – toteutus käynnissä

 • 25.2.2013 julkaistiin tarjouspyyntö.

 • 6.3.2013 päätettiin tehdä hankinta Vammalan Teollisuuspalvelu Oy:ltä .

 • 3.4.2013 asennennukset tehtiin yhtä pumppua lukuunottamatta.


Märkärainausprosessin prosessisähköasennukset – toteutus käynnissä

 • 4.2.2013 julkaistiin ilmoittautumiskutsu hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 15.2.2013 mennessä ilmoittautuneiden tarjoajien kanssa aloitettiin neuvottelut.

 • 11.4.2013 valittiin toteuttajaksi Telilän Sähkötyö Oy .

 • 2.5.2013 asennukset aloitettiin.


Märkärainausprosessin alipainepumpun kunnostus – valmis

 • 16.1.2013 julkaistiin tarjouspyyntö.

 • 28.1.2013 mennessä saapui kaksi tarjousta, joiden perusteella päätettiin tehdä hankinta Vammalan Teollisuuspalvelu Oy:ltä .

 • 19.3.2013 alipainepumppu tuotiin kunnostettuna asennuspaikalle.


Märkärainausprosessin koneenrakennus, asennus ja prosessiputkitus – toteutus käynnissä

 • 26.11.2012 julkaistiin ilmoittautumiskutsu hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 10.12.2012 mennessä ilmoittautuneiden tarjoajien kanssa aloitettiin neuvottelut.

 • 22.2.2013 valittiin toteuttajaksi Maintpartner Oy .


Märkärainausprosessiin liittyvät rakentamispalvelut – toteutus käynnissä

 • 20.11.2012 julkaistiin tarjouspyyntö rakentamispalveluista.

 • 28.11.2012 mennessä saapui kaksi tarjousta, joiden perusteella päätettiin tehdä hankinta Rakennus M. Lehto Oy:ltä.

 • 19.12.2012 rakennustöitä alettiin valmistella.


Märkärainausprosessin pumput – valmis

 • 2.11.2012 julkaistiin ilmoitus tarjouspyynnöstä hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 19.11.2012 saapuneiden tarjousten perusteella valittiin toimittajaksi Sulzer Pumps Finland Oy.

 • 1.3.2013 saatiin pumput.


Märkärainausprosessin sähköpääkeskus – valmis

 • 26.10.2012 julkaistiin ilmoitus tarjouspyynnöstä hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 9.11.2012 julkaistiin tarkennettu tarjouspyyntö aiemmin vastanneille tarjoajille muuttuneiden suunnitelmien vuoksi.

 • 22.11.2012 valittiin toimittajaksi Oulun Kojeistotarvike Oy.

 • 10.12.2012 saatiin pääkeskuksen ensimmäinen osuus.

 • 31.1.2013 saatiin pääkeskuksen loput osuudet.


Märkärainausprosessin säiliöt – valmis

 • 11.10.2012 julkaistiin kutsu neuvottelumenettelyyn hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 19.10.2012 tulleiden osallistumishakemusten perusteella aloitettiin neuvottelut hyväksyttyjen yritysten kanssa.

 • 22.10.2012 tarjoajille lähetettiin ensimmäinen alustava tarjouspyyntö.

 • 10.12.2012 tarjoajille lähetettiin lopullinen tarjouspyyntö.

 • 19.12.2012 mennessä saapuneiden tarjouksten perusteella tarjoajaksi on valittu Betamet Oy .

 • 9.4.2013 asennustyöt aloitettiin.

 • 29.4.2013 pidettiin töiden vastaanottotarkastus.


Rakennuttaminen ja valvonta – toteutus käynnissä

 • 23.8.2012 julkaistiin tarjouspyyntö rakennuttamisen ja valvonnan tehtävien hoitajan valitsemiseksi.

 • 7.9.2012 mennessä saapui kaksi tarjousta, joiden perusteella päätettiin tehdä hankinta J Kotilahti Oy :ltä.

 • 11.9.2012 allekirjoitettiin hankintasopimus J Kotilahti Oy :n kanssa.


Märkärainausprosessin kaasukäyttöisen kuivaimen tarvitseman nestekaasun käyttölaitoksen suunnittelu, rakentaminen ja kaasun toimitus – toteutus käynnissä

 • 15.8.2012 julkaistiin ilmoitus tarjouspyynnöstä hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 16.9.2012 mennessä saapuneiden tarjousten perusteella toimittajaksi on valittu Kosan Gas Finland Oy .


Sähköliittymä – valmis

 • 10.5.2012 pyydettiin tarjous sähköliittymästä Fortum Sähkönsiirto Oy :ltä.

  Sähköliittymä hankitaan suorahankintana Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä, koska se on alueen verkkoyhtiönä ainoa mahdollinen sähköliittymän tarjoaja.

 • 1.6.2012 saatiin tarjous.

 • 5.6.2012 tehtiin sopimus Fortum Sähkönsiirto Oy:n kanssa 3 x 750 A sähköliittymästä.


Luonnonkuitukomposiitin märkärainausprosessin suunnittelun ja toteutusvalvonnan kumppanuussopimus – toteutus käynnissä

 • 21.12.2011 julkaistiin ilmoitus hankintailmoitukset.fi -sivustolla neuvottelumenettelyn käynnistämisestä märkärainausprosessin suunnittelun ja toteutusvalvonnan kumppanuussopimuksen solmimiseksi.

 • 23.1.2012 mennessä saatujen hyväksyttyjen osallistumishakemusten perusteella aloitettiin neuvottelut mahdollisten tarjoajien kanssa.

 • 16.2.2012 hankintamenettely keskeytettiin tilapäisesti neuvotteluissa esiin nousseiden lisädokumenttien tuottamiseksi. Tarjouskilpailun mahdollistamiseksi tuotettiin mm. alustava PI-kaavio, layout-suunnitelma ja tyhjökaavio.

 • 16.3.2012 käynnistettiin neuvottelut uudelleen.

 • 11.5.2012 toimitettiin tarjouskilpailuun osallistuville lopullinen tarjouspyyntö.

 • 29.5.2012 mennessä saatiin tarjoukset Insinööritoimisto Enmac Oy:ltä ja Rejlers Oy:ltä .

 • 14.6.2012 Saskyn yhtymähallitus päätti suorittaa hankinnan Rejlers Oy:ltä .

 • 13.7.2012 allekirjoitettiin hankintasopimus Rejlers Oy:n kanssa.

 • 7.8.2012 julkaistiin jälki-ilmoitus hankinnasta hankinta-ilmoitukset.fi -sivustolla .


Työntömastotrukin hankinta tai vuokraus – valmis

 • 30.11.2011 pyydettiin tarjous työntömastotrukin hankinnasta tai vuokraamisesta.

 • 16.12.2011 mennessä saatujen tarjousten perusteella päätettiin hankkia BT RWE120 -työntömastotrukki Toyota Material Handling Oy :ltä.

 • 25.4.2012 otettiin työntömastotrukki vastaan.


Koepaperikoneen purkusuunnitelma ja layout-suunnittelu – valmis

 • 30.11.2011 pyydettiin tarjous koepaperikoneen purkusuunnitelman, layout-suunnitelman ja töiden valvonnan tekemisestä.

 • 7.12.2011 tehtiin hankintasopimus Insinööritoimisto Enmac Oy:n kanssa.

 • 2.1.2012 saatiin purkusuunnitelma.


Kotkan Sahaniemessä sijaitsevan koepaperikoneen purku ja siirto – valmis

 • 10.10.2011 pyydettiin tarjous Kotkan Sahaniemessä sijaitsevan koepaperikoneen purkamisesta ja siirrosta Sastamalaan. Tarjouspyyntö julkaistiin hankkeen sivuilla ja hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 4.11.2011 mennessä saatujen tarjousten perusteella käynnistettiin hankintaprosessi.

 • 13.12.2011 allekirjoitettiin sopimus Ala-Hemmilä Oy:n kanssa.

  Sopimus sisältää koepaperikoneen purkamisen, kuljetuskuntoon pakkaamisen, kuljetusten järjestelyn ja kuormien purkamisen Sastamalassa.

 • 3.2.2012 koepaperikone on purettu ja osat kuljetettu Sastamalaan.


Nosto-ovi ja siihen liittyvät purku- ja asennustyöt – valmis

 • 29.8.2011 pyydettiin tarjoukset kolmelta yritykseltä nosto-oven sekä purku- ja asennustöiden tarjoamisesta.

 • 23.9.2011 mennessä saatujen tarjousten perusteella hankittiin palvelu HL Work:lta.

 • 9.11.2011 nosto-oven asennus valmistui.


Märkärainauslaitteisto – valmis

 • 10.8.2011 käynnistettiin neuvottelumenettely märkärainauslaitteiston hankinnasta. Hankintailmoitukset.fi -sivustolla julkaistiin ilmoitus mahdollisuudesta osallistumisoikeuden hakemiseksi tarjouskilpailuun.

 • 9.9.2011 mennessä saatiin yksi tarjous, jonka perusteella päätettiin hankkia märkärainauslaitteisto Ahlstrom Oy:ltä .

 • 17.10.2011 allekirjoitettiin hankintasopimus Ahlstrom Oy:n kanssa.


Pelletöintimenetelmän ja sillä tuotetun materiaalin soveltuvuuden testaus luonnonkuitukomposiitin raaka-aineeksi – valmis

 • 16.6.2011 pyydettiin tarjous pelletöintimenetelmän ja sillä tuotetun materiaalin soveltuvuuden testauksesta luonnonkuitukomposiitin raaka-aineeksi. Tarjouspyyntö julkaistiin hankkeen sivuilla ja hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 10.8.2011 mennessä saatujen tarjousten perusteella päätettiin hankkia palvelu Elastopoli Oy:ltä.

 • 8.12.2011 saatiin raportti komposiitin veto- ja taivutusominaisuuksista pelletöityä olkea ja sellua käytettäessä.

 • 14.12.2011 saatiin raportti kapillaarireometrimittauksista pelletöityä olkea ja sellua käytettäessä.


Luonnonkuitukomposiitin kompaundointi- ja pelletöintilaitteisto – valmis

 • 13.6.2011 pyydettiin tarjous luonnonkuitukomposiitin kompaundointi- ja pelletöintilaitteistosta. Tarjouspyyntö julkaistiin hankkeen sivuilla ja hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 10.8.2011 mennessä saatujen tarjousten ja jatkoneuvottelujen perusteella päätettiin vuokrata Elastopoli Oy:n omistaman laitteiston kapasiteettia hankkeen käyttöön.


Laitehankintojen asiantuntijapalvelut – valmis

 • 31.5.2011 pyydettiin tarjoukset kolmelta yritykseltä laitehankintojen asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta.

 • 17.6.2011 mennessä saatiin kolmelta yritykseltä tarjoukset, joista yksi oli tarjouspyynnön mukainen. Päätettiin hankkia palvelu Vammalan Teollisuuspalvelu Oy:ltä .

 • 7.9.2011 Jari Koskinen kävi Vammalan Teollisuuspalvelu Oy:n mukana Kotkassa, jossa koekäytettiin koepaperikonetta ja tarkastettiin muutenkin sen kuntoa.


Pelletöinnin ja testauksen konsultointipalvelut – valmis

 • 31.3.2011 pyydettiin ainoalta mahdolliselta tarjoajalta Elastopoli Oy:ltä tarjous luonnonkuitulujitteisen komposiitin kompaundointi, prosessointi ja testaus -koulutuksen järjestämisestä.

 • 14.4.2011 mennessä saadun tarjouksen perusteella hankittiin koulutus Elastopoli Oy:ltä.

 • 6.5. – 15.6.2011 välisenä aikana koulutus pidettiin Saskyn ja Elastopolin tiloissa.


Alkutuotannon tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijapalvelut – toteutus käynnissä

 • 21.2.2011 käynnistettiin neuvottelumenettely alkutuotannon tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijapalveluiden hankinnasta. Hankintailmoitukset.fi -sivustolla julkaistiin ilmoitus mahdollisuudesta osallistumisoikeuden hakemiseksi tarjouskilpailuun.

 • 7.3.2011 mennessä saatujen osallistumishakemusten perusteella ryhdyttiin neuvottelumenettelyyn Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kanssa .

 • 29.3.2011 toimitettiin lopullinen tarjouspyyntö.

 • 14.4.2011 saatiin lopullinen tarjous Satafood Kehittämisyhdistys ry:ltä.

 • 1.7.2011 allekirjoitettiin hankintasopimus Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kanssa.

 • 30.11.2011 saatiin raportti "Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä" ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset ja suunnitelmat.


Materiaalinkoestuslaite – valmis

 • 17.1.2011 pyydettiin tarjous materiaalinkoestuslaitteesta. Tarjouspyyntö julkaistiin hankkeen sivuilla ja hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

 • 27.2.2011 mennessä saatiin viideltä eri laitevalmistajien edustajalta tarjoukset. Kaksi tarjoajaa toimitti tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset ja muut asiakirjat. Näiden perusteella valittiin toimittajaksi Tesproma Oy:n edustama Zwick .

 • 25.5.2011 koestuslaite toimitettiin hankkeen tiloihin.

 • 10.6.2011 pidettiin koulutuspäivä koestuslaitteen käyttämisestä.


Luonnonkuitukomposiitteja tuottavan laitteiston prosessikuvaus ja määrittely – valmis

 • 4.1.2011 pyydettiin kolmelta mahdolliselta tarjoajalta tarjoukset luonnonkuitukomposiitteja tuottavan laitteiston prosessikuvauksen ja määrittelyn tuottamisesta.

 • 11.2.2011 mennessä saatujen tarjousten perusteella hankittiin laitteiston prosessikuvaus ja määrittely Elastopoli Oy:ltä Oy:ltä .

 • 30.3.2011 saatiin laitteiston prosessikuvauksen ja määrittelyn I osa.

 • 29.4.2011 saatiin laitteiston prosessikuvauksen ja määrittelyn II osa.


Granulointi- ja märkärainauslaitteiston määritteleminen – valmis

 • 13.10.2010 pyydettiin kolmelta yritykseltä tarjoukset märkärainauslaitteiston ja granulointilaitteiston määrittelemisestä.

 • 22.10.2010 mennessä saatujen tarjousten perusteella hankittiin märkärainauslaitteiston määrittely Insinööritoimisto Employ Oy:ltä ja granulointilaitteiston määrittely Jonez Engineering Oy:ltä.

 • 15.11.2010 saatiin märkärainauslaitteiston määrittely.

 • 2.12.2010 saatiin granulointilaitteiston määrittely.